1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی ، سردار عباسقلی زاده جانسین سپاه عاشورا به همراه مسئول بسیج کارگران و...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان آذربایجانشرقی؛ دکترباسمنجی مدیرعامل داروسازی شهید قاضی در مراس رونمایی از داروی دامی...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان...

داروسازی زهراوی، 9 دی