1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، نشست روشنگری فرماندهان بسیج کارگری آذربایجان شرقی به همت سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا در محل...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، اردوی تخصصی زیارتی فرماندهان بسیج کارگری آذربایجان شرقی توسط سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا در...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، سردار غلام عسگر کریمیان فرمانده سپاه عاشورا در گفتگویی با اشاره به رکود استان در فضای کسب و کار...