1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا، ضمن گرامیداشت هفته کارگر و روز پاسدار...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا آخرین جلسه ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر و بسیج کارگری با حضور فرماندهان حوزه های بسیج کارگری...

در آستانه هفته کار و کارگر و بسیج کارگری، سراغ کارآفرینان، تولید کنندگان، فعالین و نخبگان در زمینه تولید و اشتغال رفته ایم تا از مشکلات، موانع و...