1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا به نقل از مدیریت فرهنگی حوزه بسیج کارگری الحدید تبریز، همزمان با ایام الله دفاع مقدس مراسم...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا به نقل از مدیریت فرهنگی حوزه بسیج کارگری الحدید تبریز، همایش عظیم عزاداران و بسیجیان گروه صنعتی...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، همایش ارکان  و نظام تربیتی شجره طیبه صالحین کارگران بسیجی آذربایجان شرقی به همت سازمان بسیج...