1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، برنامه شیفت ایثار توسط بسیجیان شرکت داروسازی زهراوی تبریز و به همت پایگاه بسیج کارگری شهید نجار...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بدون شک در جهاد اقتصادی...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، جلسه شورای عالی (هیئت اندیشه ورزی) قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی در محل اتاق جلسات شرکت داروسازی...