1
2
3
محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارخانجات وکارگری استان آذربایجان شرقی بعنوان دبیر ستاد طرح ایران یاردر ابتدای جلسه ضمن توضیح اهداف طرح ایران...
به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، همزمان با آغاز هفته بسیج در سال 97 همایش بصیرت افزایی (قشر بسیج کارگری) با سخنرانی سردار...
لی حسین رعیتی فرد، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: یکی از ملزومات تقویت تولید ملی خرید محصولات تولیدکنندگان داخلی است و تشویق به مصرف...