1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، مسئول بسیج کارگری وکارخانجات استان آذربایجان شرقی و مدیر اجرایی کاروان موکب شهدای آذربایجان شرقی...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، دومین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری در سال 98 با حضور فرماندهان حوزه...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، درراستای حمایت از رونق تولید و توسعه اشتغال مسئول بسیج کارگری و کارخانجات استان آذربایجان شرقی...

داروسازی زهراوی، 9 دی