1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، صبح امروز حبیب دباغی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان ضمن...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، صبح امروز حبیب دباغی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان که...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، نخستین جلسه قرارگاه نهضت سراسری جهش تولید با حضور فرماندهان حوزه های...