1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، صبح امروزهمزمان با چهارمین روز از هفته بسیج و در آستانه میلاد با...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، حبیب دباغی مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی در...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی، دومین جلسه ستاداستانی بزرگداشت و تبیین نقش جامعه کارگری و کارفرمایی در دفاع...