06 ارديبهشت 1394 - 09:17
کارگر نمونه شرکت صنایع خاک چینی ایران:
کارگر نمونه شرکت صنایع خاک چینی ایران، قاسم مختاری، الگوی خوبی بودن، داشتن وجدان، رضایت خدا را در نظر داشتن، به امید خدا بودن، خوش رفتار و خوش اخلاق بودن و با دوستان برخوردی خوب داشتن را از جمله تعاریف نمونه بودن دانست.