1
2
3

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگران و کارخانجات استان، طی مراسمی بمناسبت بزرگداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش: با حضور استانداراستان...

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگران و کارخانجات استان، مراسم بزرگداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش به همت سازمان بسیج کارگران و...

به گزارش خبرنگار فرهنگی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان شرقی: جهت پاسداشت یاد و نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مراسم ویژه ای در...