1
2
3
به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، رزمایش شیفت ایثار به همت سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا در واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی...
به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، جشنواره برترین های شجره طیبه صالحین بسیج کارگری آذربایجان شرقی در محل حسینیه شرکت چرخشگر تبریز...
به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، سرگرد پاسدار محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری آذربایجان شرقی گفت: رزمایش اقتدار عاشورایی...