اخبار

به همت کارگروه علمی و نخبگان بسیج کارگری آذربایجان شرقی:

از سه واحد صنعتی و تولیدی دانش بنیان بازدید به عمل آمد

مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فن آوری سپاه عاشورا، رئیس و نائب رئیس کارگروه علمی و نخبگان بسیج کارگری آذربایجان شرقی، مسئول دبیرخانه قشر کارگری استان و جمعی از دانشجویان نخبه بسیجی از سه واحد صنعتی و تولیدی دانش بنیان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، سرگرد پاسدار محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا، کارمند پاسدار دکتر جهانگیری مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فن آوری سپاه عاشورا، مهندس یاری گر رئیس و مهندس فیروزی نائب رئیس کارگروه علمی و نخبگان بسیج کارگری آذربایجان شرقی، علی اکبر خورده فروش مسئول دبیرخانه قشر کارگری استان و جمعی از دانشجویان نخبه بسیجی از سه واحد صنعتی و تولیدی دانش بنیان پتکو، صنایع صبح پارلار آسیا و اوپال بازدید به عمل آوردند. افراد حاضر در این بازدید علمی از نزدیک با فعالیتهای موفق این شرکتها در حوزه دانش بنیان آشنا شدند.

 

گفتنی است شرکت پتکو تولید کننده پمپ و توربین بوده و شرکت‌های صنایع صبح پارلار آسیا در حوزه طراحی و تولید بردهای الکتریکی و اوپال، طراحی و مونتاژ ماشین های صنعتی فعالیت دارند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید