اخبار

اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری استان آذربایجان شرقی:

اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری تشکیل گردید.

اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری در سال 98 در اتاق کار مدیر کل کار، رفاه و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز قشر بسیج کارگری در سال 98 با حضور مسئول بسیج کارگری استان و شورای سازمان در محل کار مدیرکل کار، رفاه و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید.

سرهنگ دوم پاسدار محمد جواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن تبریک سال جدید با بیان اینکه 98 سال رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی می باشد. با تاکید بر اینکه باید از تجارب گذشته درس بگیریم افزود مشکلات اقتصادی در سال 97 باعث تحکیم روابط و توجه به ظرفیت داخلی در وزارت خانه ها و و احدهای تولیدی گردید که این امر می تواند در بهبود رونق تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اثرات تحریم موثر باشد.

حسینی مدیر کل اداره کار، رفاه و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه نیروی انسانی فرهیخته و ظرفیت علمی تحقیقاتی و تکنولوژی موجود در کشور را عامل تحرک بخشی به اقتصاد و شکوفایی آن دانست و افزود برای تحقق شعار رونق تولید باید عمل گرا باشیم تا به نتایج مورد انتظار مقام معظم رهبری انقلاب برسیم.

گفتنی است در ادامه طرفین ضمن بیان نظرات و پیشنهادات در جهت هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته کار و کارگر برای برگزاری جلسات بعدی با حضور کلیه تشکلات کارگری و کارفرمایی استان در هفته آینده تاکید نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید