اخبار

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) 2 در آذربایجان شرقی

رزمایش اقتدارعاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله (ص) 2 با اجتماع 40 هزار نفری بسیجیان و با حضور 4 گردان قشر کارگری در محل دهکده ورزشی مقامت سپاه عاشورا برگزار گردید.

به گزارش خبرنگارفرهنگی بسیج کارگری سپاه عاشورا، رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمدرسول الله (ص) 2 با اجتماع 40 هزار نفری بسیجیان و حضور 1000 نفری کارگران بسیجی در قالب 4 گردان در محل دهکده ورزشی مقاومت سپاه عاشورا برگزار گردید.
محمدجواد عقلمندی مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه عاشورا در مصاحبه با واحد خبر گفت کارنامه درخشان و حضور بسیجیان قشر کارگری در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد مقاومتی ، در این برهه از زمان که کشور درگیر جنگ اقتصادی با استکبار جهانی می باشد مایه فخر و تیری برچشم دشمنان انقلاب اسلامی است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید