آلبوم عکس

دکتر محمد اسماعیل سعیدی در راستای حل مشکلات صنعت و تولید از شرکت سایپا آذربایجان شرقی بازدید بعمل آورد

دکتر محمد اسماعیل سعیدی با هماهنگی حوزه بسیج کارگری شهید باهنر تبریز و در راستای حل مشکلات صنعت و تولید از شرکت سایپا آذربایجان شرقی بازدید بعمل آورد

اضافه کردن دیدگاه جدید