آلبوم عکس

رزمایش شیفت ایثار در شرکت سیمان صوفیان برگزار گردید.

رزمایش خدمت رسانی شیفت ایثار به همت پایگاه شهید سمرقندی حوزه بسیج کارگری شبستر در شرکت سیمان صوفیان برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید